Církev československá husitská

Náboženská obec ve Voticích

Bohoslužebná a jiná setkání ve Voticích a okolí:

úterý, 15 h - Husův sbor: Biblická hodina, četba První epištoly Korintským

středa, 15.30 h - Duchovní setkání v domovech s pečovatelskou službou (lichý týden Votice, Husova 800; sudý týden Votice, Pražská 746)

neděle, 9 h - Husův sbor: Nedělní bohoslužba

každá třetí neděle, 14 h - Miličín, základní škola: Nedělní bohoslužba


úřední hodiny faráře: út 11-15 h, st 16-18 h, další možnosti setkání dle telefonické nebo osobní domluvy

Církev československá husitská

Inspirace biblickým Novým zákonem

Nový zákon, stejně jako každý jiný text včetně náboženských textů, potřebuje výklad. Nepředstavuje modlu či dogma sám o sobě, potřebuje být hledán, doptáván, je různými způsoby interpretován a následován.

Teologický a etický liberalismus a pluralismus

Kristova církev se zříká každého donucování, manipulace i mocenského nátlaku. Není zde nic, co by nemohlo být předmětem otázek. Obsah víry musí snést nápor nevíry, zpochybnění a relativizace.

Sto let komplikované existence v dějinách českého a slovenského národa

Ježíš řekl: "Mé království není z tohoto světa." (J 18,36) To však neznamená, že by se církev s mocnostmi tohoto světa nepotkávala ani neutkávala.

"Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." (Zjevení Janovo 21,6)

Stránky vytvořeny CČH, NO ve Voticíc v roce 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!